Giỏ hàng

Những địa điểm trợ giúp cung cấp nguồn thông tin tại Canada

Những nơi cung cấp các nguồn thông tin hữu ích phục vụ cho những người nhập cư khi mới đặt chân đến Canada

Là một người mới đến, Canada, có rất nhiều nguồn thông tin để giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mình.

Thông tin có sẵn trên mạng Internet, trong các ấn phẩm in và các dịch vụ trực tiếp.

 

Tổ chức phục vụ người nhập cư

Canada có nhiều Tổ chức phục vụ người nhập cư để giúp người mới đến định cư ở Canada. Các tổ chức được chính phủ tài trợ và được miễn phí các dịch vụ. Các tổ chức này là những nguồn cung cấp thông tin và tư vấn về cuộc sống ở Canada. Các tổ chức này cũng có các nhân viên hỗ trợ định cư vốn là những người có thể giúp đỡ bạn về các nhu cầu định cư như:

 • Tìm việc;
 • Tìm hiểu về quá trình chứng thực các bằng cấp ở ngoài Canada của bạn;
 • Cải thiện trình độ chuyên môn và kỹ năng;
 • Tìm nhà ở;
 • Đăng ký cho con theo học tại trường;
 • Nhận được các văn bản chính quy và các dịch vụ của chính phủ;
 • Đăng ký đào tạo ngôn ngữ miễn phí để giúp bạn cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của bạn;
 • Giúp đỡ các vấn đề thông thường mà bạn có thể gặp.

Các tổ chức phục vụ người nhập cư được chính phủ tài trợ
và miễn phí hoàn toàn các dịch vụ

Các tổ chức cung cấp dịch vụ của mình bằng một hoặc cả hai ngôn ngữ chính (tiếng Anh và tiếng Pháp) và đôi khi bằng các ngôn ngữ khác. Bạn hãy gọi điện thoại hoặc đến một Tổ chức phục vụ người nhập cư địa phương trong thành phố hoặc thị trấn của mình để tìm hiểu về nhiều cách thức có thể giúp bạn định cư ở Canada.

Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của các Tổ chức phục vụ người nhập cư trên khắp Canada ở địa chỉ: www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp

 

Danh bạ điện thoại (“sổ điện thoại”)

Danh bạ điện thoại cung cấp danh sách đầy đủ các số điện thoại địa phương. Nó có sẵn trong cả hai hình thức in ấn và trên Internet.

Danh bạ điện thoại được chia thành 3 phần chính với màu sắc khác nhau:

 • Trang Trắng cung cấp số điện thoại nhà ở theo tên gia đình, sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái.
 • Trang Xanh cung cấp số điện thoại thông tin của chính phủ liên bang, bang, đô thị theo chủ đề theo thứ tự bảng chữ cái.
 • Trang Vàng cung cấp số điện thoại và quảng cáo cho các doanh nghiệp và dịch vụ các loại. Những trang Vàng được sắp xếp theo loại hình kinh doanh, dịch vụ sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái.


Danh bạ điện thoại được chia thành 3 phần với 3 màu sắc tương ứng

Đôi khi, sổ điện thoại bao gồm tất cả ba phần trong một cuốn sách lớn, hoặc có thể có 2 cuốn sách riêng biệt (một cho trang Trắng và một cho trang Vàng / trang Xanh). Các trang đầu tiên của phiên bản in cung cấp số điện thoại để gọi trong trường hợp khẩn cấp (911 là số khẩn cấp quốc gia). Trong hầu hết trường hợp, có một mục ở đầu sách giải thích làm thế nào để thực hiện cuộc gọi điện thoại.

Nếu bạn không có một bản sao của sổ điện thoại trong nhà bạn thuê hay mua, bạn có thể có được một bản sao miễn phí của bưu điện. Để làm điều này, đi đến địa chỉ trang  web www.contactus.yp.ca/yellowpages hoặc gọi 1-800-268-5637 (1-866-425-4268 nếu bạn sống ở Atlantic Canada). Các phiên bản in của sổ điện thoại là khác nhau cho mỗi thành phố, thị xã, do đó, hãy chắc chắn rằng bạn hỏi đúng thứ mình cần.

Bạn có thể tham khảo ý kiến cả những trang Vàng và Trắng trực tuyến miễn phí ở địa chỉ www.yellowpages.ca hoặc www.canada411.ca.

Để biết thông tin chính phủ trực tuyến, xem các tiểu mục trên website của Chính phủ phía dưới. Để biết thông tin về dịch vụ điện thoại ở Canada, bạn hãy đọc phần về Truyền thông và phương tiện truyền thông trong hướng dẫn này.

 

Bản đồ thành phố

Bản đồ đường bộ của thành phố hoặc thị trấn mới của bạn là nguồn thông tin tuyệt vời. Bạn có thể mua bản đồ ở các hiệu sách, cửa hàng tiện lợi và trạm xăng. Bản đồ miễn phí có sẵn trên Internet, trong các quyển sổ điện thoại, và các văn phòng du lịch thành phố hay các trung tâm thông tin.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ sử dụng giao thông công cộng hoặc xe đạp, bạn có thể nhận được bản đồ phương tiện công cộng hoặc đường đi xe đạp. Bản đồ giao thông công cộng thường có sẵn tại các văn phòng thông tin vận chuyển và trạm trung chuyển lớn. Bản đồ đi xe đạp nói chung là có sẵn ở các cửa hàng xe đạp, nhà sách và các trung tâm thông tin của thành phố.

 

Nguồn thông tin chính phủ

Trang web chính phủ

Canada có 3 cấp chính quyền: liên bang, bang (hoặc vùng lãnh thổ) và đô thị (xem phần Canada: một góc nhìn tổng quan để biết thêm chi tiết).

Chính phủ liên bang và hầu hết chính quyền cấp bang và vùng lãnh thổ có các trang web với các thông tin đặc biệt dành cho những người mới đến. Chúng được liệt kê trong Bảng 3.1 dưới đây. Nhiều chính quyền thành phố cũng có các trang web với các thông tin địa phương cho những người mới đến.

Các cấp độ liên bang, bang và vùng lãnh thổ của chính phủ cũng có các trang web nói chung cho tất cả mọi người ở Canada (xem Bảng 3.2) với các thông tin chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau.

Trang web chính thức của thành phố hay thị trấn nơi bạn sống (có nghĩa là, các trang web của chính quyền thành phố) cũng là một nguồn thông tin địa phương tuyệt vời về nhiều chủ đề và các dịch vụ khác nhau. Canada không thể cung cấp các liên kết đến tất cả trang web chính quyền đô thị ở Canada trên trang này, nhưng bạn có thể tìm kiếm Internet cho "thành phố của [tên thành phố]" hay "thị trấn của [tên của thị trấn]" để tìm các trang web đô thị chính thức của các thành phố hay thị trấn bạn sống.

Số điện thoại thông tin chính phủ

Bạn cũng có thể nhận được thông tin từ các cấp liên bang, bang hoặc vùng lãnh thổ, và đô thị của chính phủ bằng cách gọi số điện thoại thông tin. Trang Xanh của sổ điện thoại cung cấp một danh sách đầy đủ các số điện thoại thông tin chính phủ sắp theo chủ đề. Bạn cũng có thể tìm thấy số điện thoại thông tin chính phủ trên các trang web của chính phủ trong các bảng trên.

Văn phòng dịch vụ chính phủ

Các cấp độ liên bang, bang hoặc vùng lãnh thổ, và đô thị của chính phủ đều có văn phòng dịch vụ, nơi bạn có thể nhận được thông tin và dịch vụ cá nhân. Bạn hãy xem các trang Xanh của danh bạ điện thoại địa phương để biết danh sách các văn phòng dịch vụ của chính phủ ở thành phố hoặc thị trấn của mình.

Dịch vụ Canada cung cấp quyền truy cập vào một loạt các chương trình và dịch vụ của chính phủ liên bang tại hơn 600 điểm dịch vụ nằm trên khắp Canada. Để xem danh sách các Trung tâm dịch vụ Canadavà các thông tin và dịch vụ mà họ cung cấp, hãy vào www.servicecanada.gc.ca hoặc gọi 1-800-622-6232. Địa chỉ và số điện thoại của dịch vụ của Trung tâm Canada tại địa phương bạn cũng sẽ có trong trang Xanh.

Các nguồn thông tin chính phủ có thể lấy được từ các cổng thông tin (website),
số điện thoại hay lấy trực tiếp từ văn phòng chính phủ

 

Truy cập thông tin và dịch vụ của chính phủ.

Lượng thông tin và các dịch vụ có sẵn từ các cấp chính quyền khác nhau ở Canada có thể có quá nhiều để bạn xử lý ban đầu. Xem phần Canada: Một góc nhìn tổng quan để tìm hiểu những gì các chính phủ chịu trách nhiệm. Nếu bạn cần giúp đỡ tìm kiếm thông tin và các dịch vụ chính phủ, tham quan một Tổ chức phục vụ người nhập cư để có được sự giúp đỡ từ một nhân viên hỗ trợ định cư.

 

Thông tin khách hàng

Văn phòng Nội vụ tiêu dùng (The Officer of Consumer Affairs) cung cấp thông tin từ chính phủ liên bang để giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định khi có đầy đủ thông tin. Trang web của họ là www.ic.gc.ca/consumer.

Cẩm nang tiêu dùng của Canada được xuất bản bởi chính phủ liên bang, bang và vùng lãnh thổ.

Nó cung cấp thông tin đáng tin cậy về một số chủ đề tiêu dùng như mua sắm trực tuyến, hợp đồng, nhà ở và nhà cải tạo, đánh cắp nhận dạng, cơ quan thu thập và nhiều hơn nữa. Xem www.consumerhandbook.ca

 

Thư viện

Thư viện cộng đồng là một nguồn thông tin miễn phí tuyệt vời cho những người mới đến. Ở đây hầu hết cung cấp truy cập Internet và nhiều nguồn tài nguyên về nhiều chủ đề khác nhau. Nhiều thư viện cũng có các bộ sưu tập sách, báo bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Nhân viên có thể giúp bạn tìm thấy những thông tin bạn cần. Một số thư viện có nhân viên hỗ trợ định cư cung cấp nhiều dịch vụ đặc biệt để hỗ trợ những người mới đến. Để xem danh sách các thư viện địa phương, bạn hãy tìm trong các trang Xanh  hoặc tìm kiếm trên Internet.

Hệ thống thư viện cộng đồng là nguồn thông tin miễn phí tuyệt vời
cho những người mới đến

 

Bản hướng dẫn cho người mới đến

Ngoài các thông tin miễn phí và sự giúp đỡ từ 3 cấp chính quyền cũng như các Tổ chức phục vụ người nhập cư, có các bản hướng dẫn đang bày bán được viết riêng cho người mới đến Canada. Bạn có thể mua các bản hướng dẫn ở các hiệu sách hoặc mua trực tuyến trên các trang web bán sách. Để xem danh sách các nhà sách trong khu vực của bạn, hãy tìm trong các trang Vàng hoặc tìm kiếm trên Internet.

Trên đây là bài viết được trích và dịch từ ấn phẩm Welcome to Canada: What you should know, phát hành trên website của Bộ công dân và Di trú Canada. Để đọc toàn bộ ấn phẩm, mời bạn tham khảo link: https://goo.gl/jb44Sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Để được Tư vấn chi tiết các thông tin về du học - làm việc - du lịch - đầu tư - định cư Canada đối với trường hợp riêng của bản thân hoặc gia đình, quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong những cách sau:

1/ Gọi điện vào hotline 024 6686 4343 (máy bàn) hoặc 084 6565 777 (di động)

2/ Đăng ký thông tin bằng cách điền Form đăng ký tư vấn

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bản quyền ấn phẩm thuộc về Nữ hoàng theo Hiến pháp Canada,

Bộ trưởng Bộ Công dân và Di trú đại diện, 2013

Bản quyền bài viết thuộc về website www.hotroduhocCanada.org

Dịch bởi Nguyễn Thanh Thư

Hiệu đính bởi Nguyễn Việt Anh

Học viên và cộng tác viên chương trình Hỗ trợ du học

Bản quyền hình ảnh thuộc về: www.millikin.edu,

www.stelladoradus.com,

www.nguoi-viet.com

Bạn muốn tự làm hồ sơ!

Bạn không muốn qua công ty tư vấn du học nào.
Bạn muốn có thông tin đầy đủ; chính xác; khách quan; chính thống và cập nhật về cuộc sống sinh hoạt và học tập; học bổng và chính sách ưu đãi; quy định visa cho du học sinh và người nhà; thông tin thị trường lao động và cơ hội nhập cư tại Canada.
Bạn muốn thảo luận, giao lưu và kết nối với cộng đồng du học Canada.

Hãy tham gia các hoạt động của Chương trình Hỗ trợ Du học Canada cùng chúng tôi tại:

hotroduhoccanada.org

facebook.com/hotroduhoccanada

Bạn yêu thích sản xuất nội dung về giáo dục, việc làm và nhập cư tại Canada.
Bạn mong muốn chia sẻ thông tin đầy đủ, chính thống và cập nhật với cộng đồng.
Cùng chúng tôi tham gia đội ngũ Admin, cộng tác viên của chương trình bằng cách gửi thông tin đăng ký ứng tuyển theo mẫu:

Bạn chọn Canada làm điểm đến.

Bạn có thắc mắc về các chính sách ưu đãi, thủ tục visa, chương trình học tập, thị trường việc làm và cơ hội nhập cư.
Gửi câu hỏi để chúng tôi cùng bạn tìm câu trả lời đầy đủ, chính thống và cập nhật nhất.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN